Ogłoszenia parafialne Uroczystość Wniebowzięcia NMP rok B - 15.08.2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   15.08.2021 Uroczystość Wniebowzięcia NMP

  1. Dziś w niedzielę, 15 sierpnia, uroczystość Wniebowzięcia NMP. Podczas każdej Mszy Świętej poświęcenie wianków. W Kodniu i Leśnej Podlaskiej uroczystości odpustowe ku czci Maryi Wniebowziętej a w naszym dekanacie w Niwiskach i Czołomyjach
  2. Odpust ku czci św. Rocha na cmentarzu parafialnym za tydzień w niedzielę 22 sierpnia o godz. 12.00. Zapraszamy na nasz cmentarz już na godzinę 11.00, będziemy modlić się modlitwą różańcową i Koronką do Bożego Miłosierdzia za naszych zmarłych spoczywających na cmentarzu. Następnie o godz. 12.00 będzie celebrowana Msza św. pod przewodnictwem ks. Jarosława Rękawka Dyrektora Domów Księży Seniorów  Diecezji Siedleckiej, po niej procesja Eucharystyczna wokół kaplicy na cmentarzu.
  3. Tym odpustem celebrowanym bezpośrednio przy grobach naszych bliskich zmarłych w tym dobrodziejów naszej parafii pragniemy rozpocząć świętowanie jubileuszu stulecia naszej parafii, który przypada na rok 2022
  4. Ze względu na uroczystości odpustowe na cmentarzu za tydzień nie będzie Mszy św. o godz. 10.00 w naszym kościele.
  5. W sobotę, 28 sierpnia, odbędzie się Diecezjalna Pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Sanktuarium Maryjnego w Leśnej Podlaskiej. Rozpoczęcie spotkania o godz. 10:00.
  6. Zwracając się głównie do parafian z Broszkowa, na których teraz przypada kolejka przeprowadzanie zbiórki,  pozwolę sobie przypomnieć nam wszystkim o funkcjonującym od stycznia br. funduszu sprzątania kościoła i dekoracji kwiatowej:

Codzienne funkcjonowanie parafii, konserwacja i upiększanie naszej świątyni zakłada nie ustaną gotowość pomocy i materialnego wsparcia. Na ten cel został też stworzony fundusz sprzątania kościoła i dekoracji kwiatowej, który zmienił dotychczasowy sposób  troski o nasz kościół polegający na wyznaczaniu do tej pracy poszczególnych rodzin  w kolejności zamieszkania. Ze względu na liczne prośby zostało to zmienione, na  ustaloną przez radę parafialną ofiarę  od rodziny, pobieraną w podobnej częstotliwości jak wypadała kolejka sprzątania. Taką ofiarę  pieniężną w wyznaczonym czasie zbierze ktoś z zaufanych sąsiadów, a z tych pieniędzy jest opłacana osoba sprzątająca i zakupione kwiaty. Ofiary pieniężne  ustalone na dany okres można też wpłacać na konto parafialne z dopiskiem „kwiaty od rodziny”. Została też przygotowana okolicznościowa „cegiełka”, którą otrzyma każda rodzina lub osoba składająca ofiarę na ten fundusz. Mieszkańcy Broszkowa mogą ofiary składać u Pana Sołtysa Grzegorza, który zgodził się pośredniczyć w tej zbiórce.  Wszystkim bardzo serdecznie dziękuje za troskę i zrozumienie wypływające z 5 przykazania kościelnego.

  1. Zachęcamy do czytanie czasopism i gazet katolickich. Na stoliku z prasą są różne czasopisma katolickie w tym najnowszy  numer Echa Katolickiego
  2. Przypominamy że w świątyni wszystkich wiernych obowiązują maseczki, bardzo prosimy, żeby nie lekceważyć tego obowiązku i dostosować się do wymagań sanitarnych.
  3. Poproszono nas o przekazanie jeszcze zaproszenia na Zawody sportowo – pożarnicze, które odbędą się dnia 21 sierpnia 2021 r. o godz. 10.00 na boisku sportowym w Kotuniu ul. Polna 6c. W imieniu organizatorów bardzo serdecznie zapraszamy.