Ogłoszenia parafialne 1 Niedziela Bożego Narodzenia rok B - 27.12.2020

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE     Niedziela Świętej Rodziny   ROK B – 27.12.2020

 1. Przeżywając dziś Uroczystość Św. Rodziny uświadamiamy sobie, że rodzina jest prawdziwym sanktuarium życia, miejscem, w którym życie – dar Boga może być w sposób właściwy przyjęte i chronione, modlimy się o świętość małżeństw i rodzin.
 2. Dziś i w kolejne niedziele Adoracja Najświętszego Sakramentu, w naszym kościele po Mszy św. o godz. 12.00 do 16.00. Na stoliku, za dużymi ławkami leży lista na którą mogą wpisywać się osoby, które będą adorowały w wyznaczonych godzinach.  W przyszłą niedzielę z racji Pierwszej Niedzieli wspólna adoracja po Mszy św. godz. 10.00 w ramach adoracji różaniec około godz. 11.20.  Zmianka różańcowa.
 3. Serdeczne podziękowania składamy tym wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia, naszego wspólnego przeżywania Uroczystości Bożego Narodzenia :
  1. Dziękuje za przygotowanie dekoracji świątecznej, szczególne podziękowania należą się : ks. Pawłowi, Rodzinom z Domowego Kościoła, Członkom Rady Parafialnej, Służbie Liturgicznej Ołtarza.
  2. Dziękuje tym, którzy przyczynili się do ubogacenia Liturgii: Panu Organiście, Lektorom i Ministrantom, Osobom czytającym Słowo Boże i wezwania modlitwy wiernych. I Wam wszystkim za tak liczny udział w nabożeństwach świątecznych
 4. W czwartek ostatni dzień roku 2020 – przeżyjmy go w duchu wdzięczności Bogu za to, że ofiarował nam ten kończący się rok i za wszelkie łaski, jakimi nas obdarzył. Zapraszamy do udziału we Mszy św. i nabożeństwie dziękczynnym - przebłagalnym o godz. 17.00
 5. W piątek 1 stycznia Uroczystością Świętej Bożej Rodzicielki Maryi rozpoczniemy Nowy Rok Pański 2021. Porządek Mszy  św. jak  w każda niedzielę. W tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy św. Jest to również Światowy Dzień Modlitw o Pokój na Świecie. Tego dnia za odśpiewanie Hymnu do Ducha Świętego możemy uzyskać odpust zupełny, a racji uroczystości możemy też spożywać pokarmy mięsne.
  1. po Mszy św. o godz. 16. 00 nabożeństwo do Serca Jezusowego z racji pierwszego piątku miesiąca,
 6. W pierwszą sobotę miesiąca Msza św. wynagradzająca i nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi połączone z różańcem o godz. 18.00.
 7. Dziękuje za posprzątanie kościoła i ofiary na dekorację świąteczną w minionym tygodniu Rodzinom: Państwa:  Pawłowskich,  W tym tygodniu proszę o pomoc Rodziny Państwa: Woźniaków, Teodorskich, Kosylów, Tokarskich
 8. Zachęcamy do czytanie czasopism i gazet katolickich. Na stoliku z prasą są różne czasopisma katolickie, które możemy sobie wziąć nieodpłatnie. Wśród nich  bardzo ciekawe i atrakcyjnie wydane czasopismo katolickie „Idziemy”. W tym numerze możemy przeczytać bardzo ciekawy artykuł pt. „Opowieści o polskim dworze” ukazujący nie odległy dwór w Gałkach parafia Kopcie zachęcający do poznawanie polskiego dziedzictwa i odwiedzenia tego miejsca osobiście.
 9. Przypominamy że w świątyni wszystkich wiernych obowiązują zasłanianie ust i nosa, zachowajmy też odpowiedni odstęp.