Ekstremalnie Pokutna Droga Krzyżowa

Ekstremalnie pokutna  Droga  Krzyżowa z parafii św. Antoniego w Kotuniu  do Diecezjalnego Sanktuarium Krzyża Świętego w Skórcu

Regulamin i Karta zgłoszenia

 1. Trasa: z Kościoła w Kotuniu przez Pieróg do Skórca (około 12 km)
 2. Data: Niedziela Palmowa 2021 r. tj 28 marzec br.
 3. Godzina: Rozpoczęcie Mszą św. Męki Pańskiej w  Kotuniu o godz. 12.00 przewidywany czas przybycia do Skórca pierwszego pątnika godz. 15.00
 4. Regulamin
 5. Droga Krzyżowa jest nabożeństwem upamiętniającym najważniejsze wydarzenia wiary związane z męką Chrystusa za nasze grzechy. Dlatego od uczestników oczekuje się szczerego pragnienia naśladowania Chrystusa naszego Boga, a tym samym przeżycia tej drogi w duchu wiary, w postawie pokuty, z intencją nawrócenia i zadość uczynienia. Wykluczając tym samym motywację czysto ludzką typu spacer w towarzystwie, sprawdzenie wytrzymałości itp.
 6. Naśladując Chrystusa, który odrzucony i osamotniony przeszedł drogę męki na Golgotę, uczestnicy będą wędrować pojedynczo wychodząc z placu Kościoła w odstępach czasowych uzależnionych od liczby zgłoszonych wcześniej uczestników.
 7. Pątnicy idąc w ciszy z osobistą modlitwą w sercu, co jakiś czas będą się zatrzymywać przy wyznaczonych stacjach i rozważać wcześniej  przygotowane rozważania
 8. Pan Jezus szedł sam ale od pewnego momentu przyłączył się Szymon Cyrenejczyk, dlatego dopuszcza się grupy maksymalnie dwóch osób, które będą umiały zachować ciszę i modlitewny charakter pielgrzymki.
 9. Trud i potrzeby bezpieczeństwa zakładają, że uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie. Młodzież powyżej 15 roku życia może iść samodzielnie za pisemnym pozwoleniem rodziców. Osoby młodsze z pełnoletnim opiekunem.
 10. Wszyscy pielgrzymi powinni być zabezpieczeni w koszulki odblaskowe i stosować się do przepisów ruchu drogowego dla pieszych.
 11. Wszyscy chętni powinni zgłosić się wypełniając poniższy formularz i przekazać go do zakrystii, kancelarii parafialnej lub skrzynki na listy przy plebanii.
 12. Powrót w zakresie własnym

Ostateczna data przyjmowania zgłoszeń 24 marca 2021 r. Spotkanie przygotowawcze środa 24 marca godz. 18.00 w Kościele w Kotuniu.

 

Regulamin i Karta Zgłoszeniowa